VILKKU Plus -hanke

VILKKU Plus -hanke (Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla) on viljelijöiden suunnittelema hanke, joka välittää ajankohtaista ja uusinta tietoa mm. maan kasvukunnon parantamisesta, ympäristötoimien kohdentamisesta ja viljelykierron hyödyistä.

Tutustu Mäyräojan valuma-alueen vesiensuojelun yleissuunnitelmaan

Mäyräojan valuma-alueen vesiensuojelun yleissuunnitelman kohteena on koko Mäyränoja sivu-uomineen, pääpainon ollessa keskiosalta alaspäin. Tarkoitus on suunnitella rakenteita, joilla pyritään vähentämään kiintoaineen kulkeutumista ja tasaamaan virtaamahuippujen aiheuttamia tulvia.

Ehdotetut toimet ja vesiensuojelurakenteet sijaitsevat pääosin yksityisten omistamilla kiinteistöillä eikä mitään toimenpiteitä tulla toteuttamaan ilman maanomistajien suostumusta.

Suunnitelma on nähtävillä ja kommentoitavissa 19.1.2020 asti. Kommentteja yleissuunnitelmasta voi laittaa sähköpostitse (janne.heikkinen@tuusula.fi).

Yleisötilaisuus yleissuunnitelmasta järjestetään torstaina 16.1.2019 klo 13-16 Tuusulan kirjaston kokoushuoneessa Einari (Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula).

Tutustu yleissuunnitelmaan

Viljelijäkyselyn tulokset

VILKKU Plus -hanke selvitti kyselyllä viljelijöiden mielipiteitä vesien rehevöitymisen kuormituslähteistä ja ympäristökorvausjärjestelmän mukaisten toimenpiteiden merkityksestä vesien suojelussa.

Lue lisää

Sosiaalinen media