Tiedotteet

Nurmijärvellä tutustutaan maaperäeliöiden tärkeyteen ruoan tuotannossa – Maaperäeliöillä satoa -tilaisuus Rajamäellä 20.11.

Maaperäeliöiden yhteisö on tavattoman runsas ja monimuotoinen. Silmiinpistävä se ei kuitenkaan ole, sillä valtaosa maaperäeliöistä muodostuu mikroskooppisen pienistä eliöistä. Myös suuremmat eliöt ovat näkymättömissä, sillä ne piilottelevat elämänsä maan alla. Maaperäeliöillä on tärkeä tehtävä: ne hajottavat eloperäistä ainesta, jolloin ravinteet vapautuvat kiertoon. Niitä tarvitaan, jotta meillä on tuottava pelto ja ruokaa lautasella. Monimuotoisen maaperäeliöstön merkitystä … Jatka

Mäntsälän pelloilta tutkimustietoa viljelijöiden käyttöön – Tutkittua tietoa -tilaisuus Olkisissa 3.10.

Mäntsäläläisen Ilari Sundbergin peltoja Olkisten kylällä on valjastettu Luonnovarakeskuksen (Luke) kerääjäkasvi- ja typpitasetutkimuksille. Maatalouden ympäristötutkimusta tarvitaan, jotta voidaan taata kestävä ruoantuotanto myös tulevaisuudessa. Tutkimuksella voidaan vakuuttaa viljelijät siitä, että heidän tekemillään ympäristötoimilla on vaikutusta kuormituksen vähentämisessä. Tutkijat ja viljelijät pääsevät tiedonvaihtoon, kun Sundbergin pellolla Mäntäsälässä järjestetään Tutkittua tietoa -peltopäivän 3.10.2018. Ympäristön tilaan ja sadontuotantoon vaikuttaa … Jatka

Terveysruoka tattarista hyötyy tilan talous ja ympäristö – tilaisuus tattarin viljelystä Tuusulassa

Ravintoarvoiltaan monipuolinen tattari on terveysruokaa. Se on hyvä proteiinin lähde, ja sisältää mm. B1- ja B2-vitamiineja sekä kalsiumia ja magnesiumia. Ruokakasvina tattari ei kuitenkaan ole yleistynyt. Yleisimmin siihen törmää gluteenittomissa tuotteissa. Myös monelle viljelijälle tattari on tuntematon, vaikka se on viljelyskasvina hyvin vanha. Tattarin viljelyllä on monia hyviä ominaisuuksia sekä ympäristön että tilan talouden näkökulmasta. … Jatka

Toisen jäte on toisen raaka-aine kierrätyslannoitteissa

Ruoantuotanto tarvitsee ravinteita. Ilman ravinteita eivät viljat vihannoi, satoa ei synny ja nälkä kolkuttaa ovella. Maailman neitseelliset fosforivarannot hupenevat ja typpilannoitteen valmistus vaatii paljon energiaa. Ravinteet eivät kuitenkaan katoa, vaan niitä on mahdollista hyödyntää yhä uudestaan kierrätyslannoitteiden muodossa. Kierrätyslannoitteiden turvallisesta käytöstä ja soveltuvuudesta ruoantuotantoon tarvitaan tutkimustietoa. Tätä tietoa tarjoavat HYKERRYS ja VILKKU Plus -hankkeet yhteisessä, … Jatka

Kuminalla maan rakenne ja tilan talous paremmaksi – tilaisuus Mäntsälässä

Kuminaa käytetään mausteena ja kosmetiikkateollisuudessa. Suomen valoisat kesät tuottavat kuminan siemenistä aromikkaita. Tämän takia suomalaisella kuminalla on kysyntää maailmalla, ja Suomi on noussut maailman suurimpien kuminanviejien joukkoon. Kuminan viljelyllä on myös monia hyviä ominaisuuksia ympäristön ja tilan talouden näkökulmasta. Mäntsälässä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä toimiva VILKKU Plus -hanke tarjoaa viljelijöille tietoa onnistuneeseen kuminanviljelyyn. Hankevastaava Janne Heikkinen … Jatka

VILKKU-hankkeen verkkosivut viljelijöille valmistuivat

VILKKU-hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Hanke on julkaissut verkkosivut. Hankevastaava Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta kertoo, että verkkosivut on ennen kaikkea suunnattu viljelijöille, mutta ne palvelevat kaikkia maatalouden ympäristötoimista ja vesiensuojelusta kiinnostuneita. Hankkeen sivujen kautta viljelijöiden on helppo seurata VILKKU-hankkeen tulevia tapahtumia ja tiedotusta. Myös menneiden tapahtumien aineistot löytyvät sivuilta, valaisee … Jatka

Mäntsälässä opastetaan peltomaan laatutestin itsearviointiin

Maatalouden ympäristökorvauksen vaatimuksena on peltomaan laatutestin itsearviointi -osion palauttaminen kunnan maaseutuviranomaiselle viimeistään 30.4.2018. Itsearviointi täytyy tehdä kaikilta yli 0,5 hehtaarin suuruisilta peruslohkoilta, jotka ovat viljelijän hallinnassa viimeisimmässä tukihaussa. Jos kaikki peruslohkot ovat alle 0,5 hrhtaaria, itsearviointi tehdään yhdestä viljelijän valitsemasta peruslohkosta. VILKKU-hanke järjestää Mäntsälässä tilaisuuden, jossa opastetaan peltomaan laatutestin itsearviointiosion täyttämistä Vipu-palvelussa. Janne Heikkinen VILKKU-hankkeesta … Jatka

Uusinta tietoa kerääjäkasveista – pellonpiennartilaisuus Mäntsälässä

Kerääjäkasvien suosio on vahvistunut kuluvalla ympäristösitoumuskaudella. Vuonna 2017 kerääjäkasveja viljeltiin Uudellamaalla jo 10 677 hehtaarilla. Kerääjäkasvit ovat yksi keino pitää ravinteet pellossa ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöön. Korvausta maksetaan toteutuneen toimenpiteen pinta-alan mukaan. Mäntsälässä ja Tuusulassa toimiva VILKKU-hanke tekee yhteistyötä kerääjäkasveja tutkivan UusiRaHa-hankkeen kanssa ja välittää viljelijöille uusinta tietoa kerääjäkasvien viljelyyn liittyen. Hankkeiden vetäjät Hannu … Jatka

Peltojen kasvukunto kohdilleen peltomaan laatutestin avulla – tilaisuus Tuusulassa

Kotimainen ruoantuotanto vaatii säilyäkseen elinvoimaisen peltomaan, jota voidaan havainnoida peltomaan laatutestin avulla. Kaikkien ympäristökorvaukseen sitoutuneiden viljelijöiden täytyy tehdä ja palauttaa peltomaan laatutestin itsearviointilomake kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2018. Mäntsälässä ja Tuusulassa toimiva VILKKU-hanke tarjoaa apua viljelijöille peltomaan laatutestin tekemiseen. Hankevastaava Janne Heikkinen VILKKU-hankkeesta toivottaa viljelijät hankkeen pellonpiennartilaisuuteen Tuusulaan katsomaan, miten peltomaan laatutesti tehdään käytännössä. Hän kertoo, … Jatka

Peltojen kasvustokuvauksella satotaso ylös ja ravinnehuuhtoumat alas

Peltojen kasvustokuvaus antaa viljelijöille paikkakohtaista tietoa maaperän olosuhteista, kasvuston kunnosta, kasvitaudeista, ravinnepuutoksista, maan tiivistymisongelmista ja salaojien paikoista. Lintuperspektiivistä kuvattu pelto tuo esiin asioita, joita maanpinnalta viljelijä ei ole ennen huomannut. Pienkopterin (drone) kuvien tarkkuus on senttiluokkaa, mikä takaa tarkan paikannuksen jatkotoimenpiteitä varten. Kuvausajankohdalla on suuri merkitys sille, mitä kuvilla halutaan havainnoida. Kuvaa voidaan tarkastella eri … Jatka