Tiedotteet

Maatila avaa ovensa yleisölle Mäntsälässä 11.8.2019 – Päivä maalla -tapahtumassa pääsee kurkistamaan maatilan elämään

Mäntsälässä toivotetaan kaikki tervetulleeksi tutustumaan maatilan toimintaan. Yleisölle avoin Päivä maalla -tapahtuma järjestetään Lehmuston tilalla sunnuntaina 11.8.2019. Koko perheen tapahtumassa pääsee tutustumaan maatilan eläimiin ja koneisiin sekä koti-aiseen ruoan tuotantoon mukavan tekemisen merkeissä. Lehmuston tilalla järjestettiin viimeksi Päivä maalla -tapahtuma pari vuotta sitten. Viime kerralla saimme tapahtumasta positiivista palautetta, jonka pohjalta innostuimme järjestämään uudelleen Päivä … Jatka

Kierrätyslannoitteilla voi korvata väkilannoitteita – Haltialassa tietoa niiden turvallisuudesta ja soveltuvuudesta ruoantuotantoon

Sato kasvaa kierrätyslannoitteilla. Hyvän sadon kierrätyslannoitus 2 (HYKERRYS2) -hankkeessa tutkitaan, parantavatko orgaaniset kierrätyslannoitteet maan rakennetta ja vedenpidätyskykyä, sitoutuuko peltomaahan enemmän hiiltä ja kasvavatko satotasot. Kierrätyslannoitteet ja -maanparannusaineet ovat kirjava joukko materiaaleja, joiden ominaisuudet vaihtelevat tuotteittain. Jotta kierrätysraaka-aineista jalostettuja tuotteita voidaan käyttää tehokkaasti ja turvallisesti maataloudessa, niiden soveltuvuudesta ruoantuotantoon tarvitaan tutkimustietoa. Tätä tietoa tarjoavat HYKERRYS2 ja … Jatka

Tuusulassa tutustutaan 29.7. rakennekalkin mahdollisuuksiin parantaa savimaan kasvukuntoa

Rakennekalkki on maanparannusaine, jota käytetään maataloudessa parantamaan pellon kasvukuntoa. Rakennekalkituksesta hyötyvät myös vesistöt, sillä rakennekalkki vähentää vesistöjä rehevöittävän fosforin huuhtoutumista. VILKKU Plus -hanke järjestää 29.7.2019 tilaisuuden rakennekalkin käytöstä ja vaikutuksista. Tilaisuus on viljelijä Jyri Seunan pellolla Tuusulassa. Sään salliessa Seunan peltoon levitetään Soilfoodin rakennekalkkia. Rakennekalkki vähentää maan happamuutta, jolloin ravinteet ovat kasvien saatavilla. Se myös … Jatka

Nurmijärvellä tutustutaan maaperäeliöiden tärkeyteen ruoan tuotannossa – Maaperäeliöillä satoa -tilaisuus Rajamäellä 20.11.

Maaperäeliöiden yhteisö on tavattoman runsas ja monimuotoinen. Silmiinpistävä se ei kuitenkaan ole, sillä valtaosa maaperäeliöistä muodostuu mikroskooppisen pienistä eliöistä. Myös suuremmat eliöt ovat näkymättömissä, sillä ne piilottelevat elämänsä maan alla. Maaperäeliöillä on tärkeä tehtävä: ne hajottavat eloperäistä ainesta, jolloin ravinteet vapautuvat kiertoon. Niitä tarvitaan, jotta meillä on tuottava pelto ja ruokaa lautasella. Monimuotoisen maaperäeliöstön merkitystä … Jatka

Mäntsälän pelloilta tutkimustietoa viljelijöiden käyttöön – Tutkittua tietoa -tilaisuus Olkisissa 3.10.

Mäntsäläläisen Ilari Sundbergin peltoja Olkisten kylällä on valjastettu Luonnovarakeskuksen (Luke) kerääjäkasvi- ja typpitasetutkimuksille. Maatalouden ympäristötutkimusta tarvitaan, jotta voidaan taata kestävä ruoantuotanto myös tulevaisuudessa. Tutkimuksella voidaan vakuuttaa viljelijät siitä, että heidän tekemillään ympäristötoimilla on vaikutusta kuormituksen vähentämisessä. Tutkijat ja viljelijät pääsevät tiedonvaihtoon, kun Sundbergin pellolla Mäntäsälässä järjestetään Tutkittua tietoa -peltopäivän 3.10.2018. Ympäristön tilaan ja sadontuotantoon vaikuttaa … Jatka

Terveysruoka tattarista hyötyy tilan talous ja ympäristö – tilaisuus tattarin viljelystä Tuusulassa

Ravintoarvoiltaan monipuolinen tattari on terveysruokaa. Se on hyvä proteiinin lähde, ja sisältää mm. B1- ja B2-vitamiineja sekä kalsiumia ja magnesiumia. Ruokakasvina tattari ei kuitenkaan ole yleistynyt. Yleisimmin siihen törmää gluteenittomissa tuotteissa. Myös monelle viljelijälle tattari on tuntematon, vaikka se on viljelyskasvina hyvin vanha. Tattarin viljelyllä on monia hyviä ominaisuuksia sekä ympäristön että tilan talouden näkökulmasta. … Jatka

Toisen jäte on toisen raaka-aine kierrätyslannoitteissa

Ruoantuotanto tarvitsee ravinteita. Ilman ravinteita eivät viljat vihannoi, satoa ei synny ja nälkä kolkuttaa ovella. Maailman neitseelliset fosforivarannot hupenevat ja typpilannoitteen valmistus vaatii paljon energiaa. Ravinteet eivät kuitenkaan katoa, vaan niitä on mahdollista hyödyntää yhä uudestaan kierrätyslannoitteiden muodossa. Kierrätyslannoitteiden turvallisesta käytöstä ja soveltuvuudesta ruoantuotantoon tarvitaan tutkimustietoa. Tätä tietoa tarjoavat HYKERRYS ja VILKKU Plus -hankkeet yhteisessä, … Jatka

Kuminalla maan rakenne ja tilan talous paremmaksi – tilaisuus Mäntsälässä

Kuminaa käytetään mausteena ja kosmetiikkateollisuudessa. Suomen valoisat kesät tuottavat kuminan siemenistä aromikkaita. Tämän takia suomalaisella kuminalla on kysyntää maailmalla, ja Suomi on noussut maailman suurimpien kuminanviejien joukkoon. Kuminan viljelyllä on myös monia hyviä ominaisuuksia ympäristön ja tilan talouden näkökulmasta. Mäntsälässä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä toimiva VILKKU Plus -hanke tarjoaa viljelijöille tietoa onnistuneeseen kuminanviljelyyn. Hankevastaava Janne Heikkinen … Jatka

VILKKU-hankkeen verkkosivut viljelijöille valmistuivat

VILKKU-hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Hanke on julkaissut verkkosivut. Hankevastaava Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta kertoo, että verkkosivut on ennen kaikkea suunnattu viljelijöille, mutta ne palvelevat kaikkia maatalouden ympäristötoimista ja vesiensuojelusta kiinnostuneita. Hankkeen sivujen kautta viljelijöiden on helppo seurata VILKKU-hankkeen tulevia tapahtumia ja tiedotusta. Myös menneiden tapahtumien aineistot löytyvät sivuilta, valaisee … Jatka

Mäntsälässä opastetaan peltomaan laatutestin itsearviointiin

Maatalouden ympäristökorvauksen vaatimuksena on peltomaan laatutestin itsearviointi -osion palauttaminen kunnan maaseutuviranomaiselle viimeistään 30.4.2018. Itsearviointi täytyy tehdä kaikilta yli 0,5 hehtaarin suuruisilta peruslohkoilta, jotka ovat viljelijän hallinnassa viimeisimmässä tukihaussa. Jos kaikki peruslohkot ovat alle 0,5 hrhtaaria, itsearviointi tehdään yhdestä viljelijän valitsemasta peruslohkosta. VILKKU-hanke järjestää Mäntsälässä tilaisuuden, jossa opastetaan peltomaan laatutestin itsearviointiosion täyttämistä Vipu-palvelussa. Janne Heikkinen VILKKU-hankkeesta … Jatka