Kierrätyslannoitteilla voi korvata väkilannoitteita – Haltialassa tietoa niiden turvallisuudesta ja soveltuvuudesta ruoantuotantoon

Sato kasvaa kierrätyslannoitteilla. Hyvän sadon kierrätyslannoitus 2 (HYKERRYS2) -hankkeessa tutkitaan, parantavatko orgaaniset kierrätyslannoitteet maan rakennetta ja vedenpidätyskykyä, sitoutuuko peltomaahan enemmän hiiltä ja kasvavatko satotasot. Kierrätyslannoitteet ja -maanparannusaineet ovat kirjava joukko materiaaleja, joiden ominaisuudet vaihtelevat tuotteittain. Jotta kierrätysraaka-aineista jalostettuja tuotteita voidaan käyttää tehokkaasti ja turvallisesti maataloudessa, niiden soveltuvuudesta ruoantuotantoon tarvitaan tutkimustietoa. Tätä tietoa tarjoavat HYKERRYS2 ja VILKKU Plus -hankkeet yhteisessä, kaikille avoimessa pellonpiennartilaisuudessa.

Kierrätyslannoitteiden raaka-aineina käytetään erilaisia biomassoja, joita saadaan esimerkiksi kotieläinten lannasta, elintarviketeollisuudesta, yhdyskuntajätteistä ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Lannoiteraaka-aineiden saatavuus ja hinta sekä väkilannoitteiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät ympäristökysymykset ovat johtaneet siihen, että ravinteiden kierrätys on lähtenyt uuteen nousuun. Kierrätyslannoitteita käytettäessä kannattaa huomioida kasvien riittävä ravinteiden saanti, sillä kierrätysravinteissa kaikki ravinteet eivät ole kasveille niin helposti saatavilla kuin väkilannoitteissa, kertoo VILKKU Plus -hankkeen hankevastaava Janne Heikkinen. Peruskysymys on, paljonko väkilannoitteita voidaan korvata kierrätysravinteilla. Optimoimalla kierrätysravinteet ja täydentämällä tarpeen mukaan väkilannoitteilla turvataan kasvien riittävä ravinteiden saanti.

HYKERRYS2 -hankkeella on Haltialassa Helsingissä koeruutuja, joilta kerätään monipuolisesti dataa kierrätysravinteiden soveltuvuudesta peltoviljelyyn koko kasvukauden ajan. Muun muassa kasvihuonekaasuja mitataan säännöllisesti kammiomenetelmällä, joka perustuu tutkittavien kaasujen kerääntymiseen suljettuun kammioon tietyllä mittausjaksolla, esittelee koordinaattori Mari Unnbom HYKERRYS2-hankkeen tutkimustoimintaa. Näin saadaan selville, kuinka paljon kierrätysravinteiden käyttö lisää maaperäeliöiden toimintaa maassa. HYKERRYS2-hankkeen tarkoitus on tuottaa viljelijöille tutkittua tietoa kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden toimivuudesta ja vaikutuksista maaperään sekä sadontuottokykyyn.

Haltialan pelloille perustetuissa koelohkoissa tarkastellaan Soilfood Oy:n, Ecolanin ja HSY:n kierrätyslannoitteita ja maanparannusaineita. Koelohkoilta löytyy myös Helsingin yliopiston ruudut, joissa on lannoittamaton kontrolli, väkilannoitekontrolli sekä kolme typpiporrasta. Voimme vertailla kierrätysravinteiden tehoa sadontuotannossa väkilannoitteisiin verrattuna, Unnbom kuvailee.

Kaikki kierrätyslannoitteista kiinnostuneet ovat tervetulleita Kierrätysravinteilla satoa III -peltopäivään katsomaan, miten kierrätyslannoitteet ovat tänä vuonna kasvattaneet satoa. Tilaisuudessa tutustutaan HYKERRYS2 -hankkeen koeruutuihin. Tilaisuus järjestetään torstaina 1.8.2019 klo 10-14 Helsingissä Haltialan kartanolla, os. Laamannintie. Opastus Vanhalta Tuusulantieltä. Lisätietoa asiasta antaa hankevastaava Janne Heikkinen, puh. 040 3144 735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

VILKKU Plus -hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Samalla kun vähennetään peltoviljelyn vesistökuormitusta, parannetaan myös tilojen taloudellista tulosta. VILKKU Plus -hanke on maatalouden ja vesiensuojelutoimijoiden yhteistyöhanke, josta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Verkosta VILKKU löytyy osoitteesta www.facebook.com/vilkkuhanke ja www.vilkkuhanke.fi.