Mäntsälässä opastetaan peltomaan laatutestin itsearviointiin

Maatalouden ympäristökorvauksen vaatimuksena on peltomaan laatutestin itsearviointi -osion palauttaminen kunnan maaseutuviranomaiselle viimeistään 30.4.2018. Itsearviointi täytyy tehdä kaikilta yli 0,5 hehtaarin suuruisilta peruslohkoilta, jotka ovat viljelijän hallinnassa viimeisimmässä tukihaussa. Jos kaikki peruslohkot ovat alle 0,5 hrhtaaria, itsearviointi tehdään yhdestä viljelijän valitsemasta peruslohkosta.

VILKKU-hanke järjestää Mäntsälässä tilaisuuden, jossa opastetaan peltomaan laatutestin itsearviointiosion täyttämistä Vipu-palvelussa. Janne Heikkinen VILKKU-hankkeesta kannustaa viljelijöitä tilaisuuteen. Hän myös muistuttaa, että juuri nyt talviaikaan ennen kylvökauden suunnittelua ja toteutusta on oikea aika laittaa itsearviointi kuntoon. Opastuksen avulla on mahdollista saada itsearviointi hoidettua kerralla oikein.

Itsearviointi kannattaa tehdä sähköisesti juuri Vipu-palvelun kautta, kertoo maaseutupäällikkö Noora Fager-Pintilä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluista. Vipu-palvelu varmistaa, että kaikille lohkoille on kirjattu arviot ennen kuin laatutestin voi palauttaa. Näin voi olla varma, että kaikilta vaadittavilta lohkoilta arviointi tulee suoritettua.

Itsearvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaisesti pellolla tehtäviin toimenpiteisiin ja pellon kasvukuntoon: parannus- ja viljelytoimiin, peltomaan ominaisuuksiin, kasvuston kuntoon ja maaperäeliöstöön. Yhteensä itsearviointikohtia on 16. Kohtia arvioidaan arvoasteikolla 1-5. Tuloksena saadaan suuntaa antava kuva lohkon tilanteesta. Mitä enemmän lohko saa pisteitä, sen parempi tilanne lohkolla on, kuvailee Heikkinen.

Heikkinen kertoo, että itsearvioinnin tarkoitus on auttaa viljelijää parantamaan pellon kasvukuntoa ja sadon muodostukseen vaikuttavia tekijöitä sekä maaperän, vesistön ja lajiston suojelua. Itsearviointiosion täyttämistä ei kannata ottaa pakonomaisena toimenpiteenä, vaan miettiä viljelyn kannattavuutta ja sen parantamismahdollisuuksia lohkokohtaisesti, hän painottaa.

Peltomaan laatutestin itsearviointi -osiota esittelevä viljelijätilaisuus järjestetään torstaina 18.1.2018 klo 9-11 Mäntsälän kunnantalon auditoriossa (os. Heikinkuja 4). Lisätietoa asiasta antaa hankevastaava Janne Heikkinen, puh. 040 3144 735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

VILKKU-hanke välittää tietoa viljelijöille maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Samalla kun vähennetään peltoviljelyn vesistökuormitusta, parannetaan myös tilojen taloudellista tulosta. VILKKU-hanke on maatalouden ja vesiensuojelutoimijoiden yhteistyöhanke, josta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Verkosta VILKKU löytyy osoitteesta www.facebook.com/vilkkuhanke.