Ohjeet ja oppaat

Sivulle on koottu asiantuntijoiden laatimia ohjeita, oppaita ja esitteitä. Aineisto on tuotettu RaHa-, TehoPlus- ja Järki-hankkeissa.

Viljelykierto

Monivuotiset viherlannoitusnurmet viljelykierrossa. Viljanviljelyyn erikoistuneilla tiloilla voidaan monipuolistaa viljelykiertoa ja hoitaa maan kasvukuntoa monivuotisten viherlannoitusnurmien avulla. Ohje kertoo viherlannoitusnurmiin sopivista kasveista, kylvöstä, hoidosta ja lannoitushyödystä. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2012, 4 sivua).

Havaintokoetuloksia härkäpavun aluskasveista. Tiedostoon on yhdistetty tuloksia kuudesta härkäpavun aluskasveja koskevasta havaintokokeesta. Aluskasvit olivat italianraiheinä ja timotei. Havaintokokeet toteutettiin Lapinjärvellä ja Espoossa vuosina 2010-2012. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2010, 2011 ja 2012, 22 sivua)

Havaintokoetuloksia kevävehnän aluskasveista. Tiedostoon on yhdistety tuloksia neljästä kevätvehnän aluskasveja koskevasta havaintokokeesta. Havaintokokeet toteutettiin Myrskylässä, Mäntsälässä, Porvoossa ja Mustiossa vuosina 2010 ja 2012. Aluskasvit olivat valkoapila, italianraiheinä, valkoapila-italianraiheinäseos ja englanninraiheinä. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2010 ja 2012, 11 sivua)

Havaintokoetuloksia rapsin aluskasveista. Tiedostoon on yhdistetty tuloksia rapsin aluskasveja koskevista havaintokokeista. Havaintokokeet toteutettiin Vantaalla 2010 (italianraiheinällä ja valkoapilalla) ja Raaseporissa 2012 (italianraiheinällä). Julkaisija Uudenmaan ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2010 ja 2012, 6 sivua)

Havaintokoetuloksia aluskasveista samalla peltolohkolla Vihdissä. Tiedostoon on yhdistetty tuloksia samalla peltolohkolla Vihdissä vuosina 2010, 2011 ja 2012 tehdyistä aluskasvikokeista. Kokeissa testattiin italianraiheinää ja valkoapila-italianraiheinäseosta kevätvehnän aluskasvina sekä italian- ja italianraiheinää ohran aluskasvilla. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2010, 2011 ja 2012, 11 sivua)

Maan rakenne

Juuristotietopaketti – juuret maan rakenteen parantajina. Hyvärakenteisen maan huokostilassa vesi ja ilma pääsevät liikkumaan ja juuret kasvamaan. Julkaisu kertoo, miten maan rakennetta voidaan parantaa juurten avulla. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke  (2014, 50 sivua).

Maan rakenne paremmaksi juurten avulla. Juurten muokkauskykyä kannattaa hyödyntää maan rakenteen hoidossa. Tietopaketti kertoo juurten vaikutuksista maan rakenteen parantamisessa sekä ja eri kasvilajien maanmuokkauskyvystä. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke  (2014, 4 sivua).

Savimaan mururakenne. Hyvään maan rakenteeseen kuuluu savimaassa maan mururakenne. Tietopaketti kertoo, millä keinoin mururakenteen muodostumiseen voi vaikuttaa. Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2011, 2 sivua).

Vesien hallinta pellolla

Veden varastointi peltoon. Toimiva vesitalous parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta ja satotasoa. Tietopaketti kertoo, miten pellon vesivarastoa voidaan parantaa ja miten vesivarasto vaikuttaa satotasoon. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke  (2014, 4 sivua).

Case vesitalouden hallinnasta Kilpiän tilan rinnepelloilla. Esimerkki kertoo, miten Kilpiän tilalla on ratkaistu hyvin vaihtelevien maalajien ja korkeussuhteiden aiheuttamia haasteita kuten eroosiota ja paikallista vesipulaa. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus, Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2014, 4 sivua).

Ojitus

Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin. Oppaassa kerrotaan ojitushankkeen toteutuksesta sekä esitellään luonnonmukaisia menetelmiä maa- ja metsätalouden ojituksiin ja ojien kunnostamiseen. Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu (2014, 36 sivua).

Yläkuva: Pasi Valkama