Ohjeet ja oppaat

Sivulle on koottu asiantuntijoiden laatimia ohjeita, oppaita ja esitteitä. Aineisto on tuotettu RaHa-, TehoPlus- ja Järki-hankkeissa.

Viljelykierto

Monivuotiset viherlannoitusnurmet viljelykierrossa. Viljanviljelyyn erikoistuneilla tiloilla voidaan monipuolistaa viljelykiertoa ja hoitaa maan kasvukuntoa monivuotisten viherlannoitusnurmien avulla. Ohje kertoo viherlannoitusnurmiin sopivista kasveista, kylvöstä, hoidosta ja lannoitushyödystä. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2012, 4 sivua).

Maan rakenne

Juuristotietopaketti – juuret maan rakenteen parantajina. Hyvärakenteisen maan huokostilassa vesi ja ilma pääsevät liikkumaan ja juuret kasvamaan. Julkaisu kertoo, miten maan rakennetta voidaan parantaa juurten avulla. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke  (2014, 50 sivua).

Maan rakenne paremmaksi juurten avulla. Juurten muokkauskykyä kannattaa hyödyntää maan rakenteen hoidossa. Tietopaketti kertoo juurten vaikutuksista maan rakenteen parantamisessa sekä ja eri kasvilajien maanmuokkauskyvystä. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke  (2014, 4 sivua).

Savimaan mururakenne. Hyvään maan rakenteeseen kuuluu savimaassa maan mururakenne. Tietopaketti kertoo, millä keinoin mururakenteen muodostumiseen voi vaikuttaa. Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2011, 2 sivua).

Vesien hallinta pellolla

Veden varastointi peltoon. Toimiva vesitalous parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta ja satotasoa. Tietopaketti kertoo, miten pellon vesivarastoa voidaan parantaa ja miten vesivarasto vaikuttaa satotasoon. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke  (2014, 4 sivua).

Case vesitalouden hallinnasta Kilpiän tilan rinnepelloilla. Esimerkki kertoo, miten Kilpiän tilalla on ratkaistu hyvin vaihtelevien maalajien ja korkeussuhteiden aiheuttamia haasteita kuten eroosiota ja paikallista vesipulaa. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskus, Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2014, 4 sivua).

Ojitus

Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin. Oppaassa kerrotaan ojitushankkeen toteutuksesta sekä esitellään luonnonmukaisia menetelmiä maa- ja metsätalouden ojituksiin ja ojien kunnostamiseen. Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu (2014, 36 sivua).

Yläkuva: Pasi Valkama