Peltopäivä Mäntsälässä Maitoisissa

VILKKU-hankkeen ensimmäinen peltopäivä järjestettiin 21.4.2016 Mäntsälän Maitoisissa Paunin tilalla.

Tilaisuuden aluksi uusi hankevastaava Janne Heikkinen esittäytyi.

Kari Koppelmäki kertoi aluskasvien viljelystä käytännössä.

Ilari Sundberg Paunin tilalta kertoi kokemuksia luonnonhoitopeltonurmista, kerääjäkasveista, syyskasveista ja talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sekä niiden vaikutuksista maan rakenteen paranemiseen. Paunin tilalla on ollut luonnonhoitopeltonurmella valkomesikkää, sinimailasta, ruokonataa ja timoteitä, syyskasveina eri lajikkeita rapsia, ohraa ja ruista sekä kerääjäkasveina valkoapilaa ja italianraiheinää. Tilaisuudessa vertailtiin myös eri muokkausmenetelmien vaikutusta maan liettymiseen.