Ilmakuvauksella tarkkuutta sadontuottoon

Peltopäivässä 28.7.2017 Mäntsälän Sääksjärvellä tutustuttiin pienkoptereiden elil dronejen käyttöön peltojen kasvustokuvauksessa. Peltojen kasvustokuvaus antaa viljelijöille paikkakohtaista tietoa maaperän olosuhteista, kasvuston kunnosta, kasvitaudeista, ravinnepuutoksista, maan tiivistymisongelmista ja salaojien paikoista. Lintuperspektiivistä kuvattu pelto tuo esiin asioita, joita maanpinnalta viljelijä ei ole ennen huomannut.

Tilaisuudessa tutustuttiin NIR-kameralla kuvattuun aineistoon. NIR-kameralla saadaan kuvattua kasvillisuuden heijastamaa säteilyä ja määritettyä NDVI-kasvillisuusindeksi, joka kuvaa kasvin lehden lehtivihreän kuntoa. Tämän perusteella voidaan tarvittaessa antaa lisälannoitusta ja nostaa sadon valkuaispitoisuutta.

Linkki sivun oikeaan laitaan ilmakuvaus-sivulle.