Kosteikon monet mahdollisuudet

20.4. 2017 kokoonnuttiin miniseminaariin Härmän Ratiin Järvenpäähän ja sen jälkeen Klenkon ja Rantamo-Seittelin kosteikoille kuulemaan kosteikkojen mahdollisuuksista ravinteiden vähentämisessä ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä.

Päivän muita teemoja olivat kosteikon perustamisen ja hoidon korvaukset, riistakosteikon ylläpito sekä jatkuvatoimisen vedenlaadun mittauksen mahdollisuudet.

Tilaisuuden esitykset

Kosteikot maatalouden valumavesien hallinnassa, Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus

Kosteikon perustamisen ja hoidon korvaukset, Esme Manns, Uudenmaan ELY-keskus

Automaattinen veden laadun mittaus kannattaa, Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry