Maaperäeliöillä satoa -luento

20.11.2018 kokoonnuttiin Haaviston mökille Nurmijärvelle kuulemaan maaperäeliöiden roolista maan kasvukunnon ylläpidossa. Tutkijat Jari Haimi Jyväskylän yliopistosta ja Ansa Palojärvi Luonnovarakeskuksesta kertoivat, millaisia eliöitä maaperässä elää ja millaiset ovat niiden roolit maan kasvukunnon ja tehokkaan ravinnekierron ylläpitäjinä. Tarkastelussa olivat maaperäeliöt isoimmista lieroista aina pienimpiin bakteereihin ja sieniin sekä tärkeimmät eliöryhmät siltä väliltä.

Tilaisuuden esitykset

Peltomaan lierot ja niiden merkitys maan kasvukunnossa, lehtori Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto

Maaperäeläinten monimuotoisuus ja niiden merkitys pelloilla, lehtori Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto

Maaperäeliöiden rooli peltomaassa: mikrobit, tutkija Ansa Palojärvi, Luonnonvarakeskus