Tietoa kerääjäkasveista tilakokeiden äärellä

Peltopäivässä 25.10.2017 Mäntsälän Sääksjärvellä jaettiin tietoa kerääjäkasvien viljelystä ja maan rakenneasioista. Tutustuttiin suorakylvötilalla tehtyyn tilakokeeseen, jossa raiheinä on kylvetty keväällä kauran aluskasviksi. Lisäksi tutustuttiin kuoppatestin tekemiseen. Esittelyssä oli viljelijän rakentama kerääjäkasvien kylvölaite, yleiskylvölannoitin (Tume-Agri Oy) ja JK Machineryn viljankäsittelykoneita (Agrola Oy). VILKKU-hanke järjesti tilaisuuden yhdessä UusiRaHa-hankkeen kanssa.