Tuusulassa tutustutaan 29.7. rakennekalkin mahdollisuuksiin parantaa savimaan kasvukuntoa

Rakennekalkki on maanparannusaine, jota käytetään maataloudessa parantamaan pellon kasvukuntoa. Rakennekalkituksesta hyötyvät myös vesistöt, sillä rakennekalkki vähentää vesistöjä rehevöittävän fosforin huuhtoutumista. VILKKU Plus -hanke järjestää 29.7.2019 tilaisuuden rakennekalkin käytöstä ja vaikutuksista. Tilaisuus on viljelijä Jyri Seunan pellolla Tuusulassa. Sään salliessa Seunan peltoon levitetään Soilfoodin rakennekalkkia.

Rakennekalkki vähentää maan happamuutta, jolloin ravinteet ovat kasvien saatavilla. Se myös reagoi maassa nopeasti, mikä erottaa sen tavallisesta kalkista. Sisältämänsä sammutetun kalkin eli kalsiumhydroksidin johdosta se parantaa maan mururakennetta savimailla. Kaikki nämä seikat vaikuttavat positiivisesti pellon kykyyn tuottaa satoa, kertoo hankevastaava Janne Heikkinen VILKKU Plus -hankkeesta. Myös vesistöt hyötyvät, kun ravinteet pysyvät pellossa, hän jatkaa.

Peltomaan rakenneongelmat saivat viljelijä Jyri Seunan harkitsemaan peltojen rakennekalkitusta. Lisäksi peltomaan happamuuden vähentäminen ja fosforin saaminen mahdollisimman hyvin kasvien käyttöön lisäsivät halua kokeilla rakennekalkitusta, pohtii Seuna päätöstään lähteä rakennekalkitsemaan peltonsa. Rakennekalkitukselta odotan erityisesti positiivisia vaikutuksia maan rakenteeseen, koska pellossa on tiivistymiä ja maalaji muutenkin hankalasti muokattava ja hitaasti kuivuva, sanoo Seuna.

Rakennekalkin Seunan pelloille toimittaa Soilfood, jonka rakennekalkkien neutralointikyky on tehokas ja nopea. Rakennekalkkia riittää pienempikin määrä, mikä tekee siitä edullisen vaihtoehdon, kertoo Soilfood Oy:n Mika Malin. Rakennekalkin levitysmäärä määräytyy maalajin, multavuuden ja maan pH:n perusteella. Malin neuvoo kevytmuokkaamaan rakennekalkin maaperään välittömästi levityksen jälkeen, jolloin saavutetaan paras maaperän rakennetta parantava vaikutus.

VILKKU Plus -hanke on mukana levittämässä tietoa rakennekalkista, sillä ympäristön kannalta peltomaan hyvällä rakenteella on merkitystä, kertoo Janne Heikkinen. Yleistäen voisi sanoa, että mitä parempi on pellon rakenne, sitä vähemmän pellolta huuhtoutuu ravinteita ja maa-ainesta vesistöön. Pelloilta valuvat vedet ovat kirkkaampia ja vesistöjen rehevöityminen ja levääntyminen vähenee.

Heikkinen toivottaa viljelijät ja muut kiinnostuneet kuulemaan, miten rakennekalkilla voidaan parantaa maan rakennetta sekä vähentää maatalouden ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia vesistöön. Tilaisuus järjestetään maanantaina 29.7. klo 9-12 Tuusulassa Terrisuontiellä Tuusulan ja Nurmijärven rajalla. Paikalle on opasteet Hämeentieltä (tie nro 45). Sään salliessa rakennekalkkia levitetään Jyri Seunan pellolle.

Lisätietoa asiasta antaa hankevastaava Janne Heikkinen, puh. 040 3144 735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.