Omitto-ojan kunnostus Mäntsälässä

Mäntsälänjokeen laskeva Omitto-oja saa alkunsa Joutsjärvestä. Omitto-oja virtaa peltojen ja metsien läpi ja on osin umpeen kasvanut aiheuttaen tulvia valuma-alueen pelloille. Ojasta on tehty vuonna 2017 maastomittaukset, joiden perusteella on tehty pintakartta paalulukuineen ja laadittu pituusleikkaus. Näiden perusteella voidaan suunnitella kohteen kunnostukseen liittyviä vaihtoehtoja.

Omitto-ojan alajuoksun virtapaikkaan on kunnostettu kutusoraikkoa kesällä 2013 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen jokitalkkareiden toimesta. Kutusoraikon valmistuttua kohteeseen on istutettu taimenen pienpoikasia.

Kuva: Janne Heikkinen