Viljelykäytännöt

Viljelykäytännöillä on suurin merkitys pellon kasvukunnon ylläpitoon, joka heijastuu suoraan myös tilan talouteen ja ympäristöön. Maan kasvukunnon kohentamiseen on monia toimenpiteitä, jotka kannattaa aina suunnitella ja kohdentaa lohkokohtaisesti. Tärkeintä on huolehtia maan orgaanisen aineksen määrästä. Kun viljelymaan perusasiat ovat kunnossa, satotason noustessa myös tilan talous paranee.

Kuva: Janne Heikkinen