Peltojen ilmakuvaus

Miehittämättömien pienhelikoptereiden eli dronejen käyttö maataloudessa on yleistynyt, ja niiden mahdollisuuksia maatalouden apuvälineinä kehitetään jatkuvasti. Peltojen kasvustokuvaus dronella antaa viljelijöille paikkakohtaista tietoa mm. maaperän olosuhteista, kasvuston kunnosta, kasvitaudeista, ravinnepuutoksista, maan tiivistymisongelmista sekä salaojien paikoista.

Lintuperspektiivistä kuvattu pelto tuo esiin asioita, joita viljelijä ei ole maanpinnalta huomannut. Parhaimmillaan dronen kuvien tarkkuus on senttiluokkaa, mikä takaa tarkan paikannuksen jatkotoimenpiteitä varten. Ilmakuvauksilla viljelijä säästää aikaa, rahaa ja askelia.

Pellon ilmakuvaus kannattaa aloittaa miettimällä, mitä kuvauksella tavoitellaan. Onnistuneessa ilmakuvauksessa kuvausajankohta on oikea halutun asian havainnollistamiseksi sekä kuva riittävän tarkka jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten. Heti aluksi kannattaa selvittää, millaista kuvauskalustoa ja kuvan tarkkuutta ilmakuvausta tekevillä tahoilla on käytössään.

Ortokuva (eli valokuva ilmasta käsin) kertoo jo sellaisenaan yllättävän paljon asioita, joita ei pellonreunalta katsottaessa huomaa. Ortokuvaa voidaan tarkastella eri indeksien avulla. Indeksien avulla yhdestä kuvasta voidaan katsoa useita asioita ongelmakohtien löytämiseksi. Esimerkiksi NIR-kameralla voidaan kuvata sadon lehtivihreän voimakkuutta. Mikäli paikat ovat koordinaattitarkkoja, voidaan kuvadataa hyödyntää myös määrä- ja pinta-alamittauksissa.

Ennen ilmakuvausta kannattaa varmistaa, että kuvaukseen kuuluu myös kuvan analysointi. Paras hyöty ilma-kuvauksesta saadaan, kun samasta kohteesta tehdään useampi kuvaus tietyin aikavälein. Näin muutoksia suhteessa tehtyihin toimenpiteisiin on helppo verrata.

Dronejen kuvausta voidaan hyödyntää

  • Peltojen kosteusolosuhteiden selvityksissä esimerkiksi arvioitaessa vanhojen salaojien toimivuutta, paikallistettaessa salaojia tai arvioitaessa salaojitustarvetta
  • Pellon kasvukuntoa rajoittavien tekijöiden laajuuden toteamisessa ja kunnostustöiden tehokkuuden seurannassa
  • Liete- ja kuivalannoituksen suunnittelussa ja levitystasaisuuden seurannassa
  • Kylvöjen onnistumista seurannassa
  • Kasvuston kehityksen tasaisuuden tarkastelussa kasvukauden aikana
  • Kasvinsuojelussa ja ruiskutustarpeen arvioinnissa
  • Lisälannoitustarpeen ja lakoutumisen laajuuden arvioinnissa
  • Hallatuhojen laajuuden arvioinnissa
  • Rankkasateiden liettämien peltoalueiden kartoituksessa ja uusintakylvössä
  • Työjäljen tarkkuuden ja työkoneen toimivuuden seurannassa. Joskus epäkunnossa ollut työkone voi paljastua kuvassa näkyvän kasvuston epätasaisuuden aiheuttajaksi.

Helpoiten peltojen ilmakuvaukseen pääsee tutustumaan esittelytilaisuuksissa. Kaikkein varmin tapa saada tietoa on pyytää tarjous ilmakuvausta tekevältä yritykseltä, jolloin he tulevat esittelemään kalustoaan paikan päälle. Mikäli ilmakuvauksesta kiinnostuneita löytyy useampi, jakautuu ilmakuvauksen esittelykulu useammalle henkilölle. Samalla voidaan keskustella yrittäjän kanssa juuri omiin tarpeisiin sopivasta ilmakuvauksesta.

Kuva: Janne Heikkinen