Peltomaan laatutesti

Peltomaan laatutesti on hyvä apuväline pellon kasvukunnon parantamisessa. Se koostuu kolmesta osasta: itsearvioinnista, kuoppahavainnoista ja täydentävistä mittauksista.

Kuoppatesti

Tärkein osio testissä on kuoppatesti, jonka avulla saadaan selville pintamaan ja alapuolisen pohjamaan rakenne sekä käsitys maaperäeliöiden ja juurten määrästä ja syvyyksistä. Kuoppa kannattaa kaivaa pohjamaahan saakka, jolloin nähdään onko muodostunut tiivistymää, ns. kyntöanturaa, pinta- ja pohjamaan väliin.

Kuoppatesti kannattaa tehdä sekä hyvä- että huonokuntoisille peltolohkoille, jolloin pystytään näkemään ero maan mururakenteessa sekä eliöiden ja kasvien juurten määrässä. Oikea aika kuoppatestien tekoon on kesästä syksyyn, jolloin peltomaan biologista aktiivisuutta on helpointa havainnoida. Liian kuivat tai kosteat olosuhteet vaikeuttavat varsinkin savimaiden rakenteen tarkastelua murustuvuusominaisuuksien ja maan värityksen muuttuessa. Myös lierojen määrää on vaikea arvioida kuivasta tai märästä maasta.

Kuoppatesti on helppo toteuttaa kaivamalla maahan kuoppa ja murtamalla esim. puukolla kuopan reunaa, jolloin maan murustuvuus tulee esiin.

Ohjeet peltomaan laatutestin tekemiseen

Hyvät ohjeet peltomaan laatutestin tekemiseen löytyy Agronetin sivuilta. Kohdasta Lomakkeet löytyy Havainto- ja tuloslomake (excel-pohjainen), johon tiedot täydentämällä saadaan tulokseksi peltolohkon kasvukunnosta kertova hämähäkkiseittikuvio.

Ohjeet Agronetin sivuilla.

Ohjeet itsearvioinnin tekemiseen

Itsearviointi antaa taustatietoja lohkojen ominaisuuksista. Samalla kartoitetaan tilan viljelytekniikoita ja -tapoja. Mavin sivuilta löyty ohjeistus peltomaan laatutestin itsearviointi-osan tekemiseen.

Itsearviointia koskevat ohjeet Mavin sivuilla.

Täydentävät mittaukset

Täydentävissä mittauksissa tutkitaan pinta- ja pohjamaan vedenjohtavuutta, lierojen määrää ja maahengityksen voimakkuutta. Nämä toimenpiteet vaativat erityistä kalustoa toteuttamiseen.

Lierojen määrää voi arvioida kuoppatestin perusteella, mutta tarkka kappale- ja lajimäärä saadaan tietoon vain sinappitestin avulla . Sinappijauhetta saa ruokakaupoista.

Pohjamaan vedenjohtavuus voi olla perusteltua tutkia, jos suunnitteilla on täydennyssalaojittaa peltolohko.

Myös täydentävien mittausten ohjeet löytyvät Agronetin sivuilta.

Kuvat: Pasi Valkama