VILKKU-hanke välittää tietoa ja kokemuksia viljelijöille

Mäntsälässä ja Tuusulassa käynnistyi huhtikuun alussa kaksivuotinen Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamalla -hanke eli VILKKU-hanke. Hanke välittää tietoa ja kokemuksia mm. maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavista toimenpiteistä. Tavoitteena on vähentää peltoviljelyn vesistökuormitusta, mutta parantaa myös tilojen taloudellista tulosta. Monet pellolla tehtävät toimenpiteet hyödyttävät niin viljelijää kuin vesistöäkin.

VILKKU jalostaa tutkimustietoa viljelijäystävälliseen muotoon ja kerää paikallisia kokemuksia viljelijöiden käyttöön. Hanke välittää tietoa viljelijöille pellonpientareella, tilaisuuksissa sekä kaikille avoimessa tieto- ja kokemuspankissa. Myös sosiaalista mediaa hyödynnetään kokemusten vaihdossa ja tiedon välityksessä. Hanke toimii yhteistyössä tutkimuslaitosten kuten Luken ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Hankkeessa seurataan toimenpiteiden vaikutuksia sekä pellolla että vesistössä.

VILKKU-hankkeen hankevastaavana on aloittanut Janne Heikkinen. Heikkisellä on pitkä kokemus vastaavasta työstä Varsinais-Suomessa. Heikkinen kannustaa Mäntsälän ja Tuusulan viljelijöitä mukaan hankkeeseen. Kun maan rakenne ja vesitalous paranevat, imeytyy vesi peltoon ja ravinteet jäävät kasvien käytettäväksi. Hankkeessa voi olla mukana monella tavalla, kuten osallistumalla tilakohtaisiin kokeiluihin ja hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. Mukaan voi tulla myös kertomalla, mitkä maatalousasiat mietityttävät tai mistä kaipaat lisätietoa.

VILKKU-hankkeen toteuttavat yhteistyössä viljelijät, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi, MTK Uusimaa ja Uudenmaan ELY-keskus. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä alueen viljelijöiden kanssa. Hanketta hallinnoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, ja sen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoa VILKKU-hankkeesta antavat hankevastaava Janne Heikkinen, puh. 040 3144 735 ja ympäristösuunnittelija Anu Tyni, puh. 040 3144 728, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi