VILKKU-hankkeen esittely

Tehokas maataloustuotanto ja vesien tilan parantaminen on mahdollista toteuttaa samoilla toimenpiteillä. Hyvärakenteisessa maassa kasvi tuottaa hyvän sadon ja käyttää ravinteita tehokkaasti hyväkseen. Hyvän sadon mukana poistuu siis enemmän ravinteita, ja huuhtoumat vesistöihin vähenevät. Ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä voidaan säilyttää ravinteikas pintamaa pellolla.

Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma. Siitä kannattaa pitää hyvää huolta.

VILKKU-hanke edistää maan kasvukunnon parantamista, peltomaan ympärivuotista kasvipeitteisyyttä ja ympäristötoimien kohdentamista. Hankkeessa viljelijöillä on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia. Hanke tuo uusinta maatalouteen liittyvää tutkimustietoa tiloille ja välittää viljelijöiden kokemuksia tutkijoille. Vierailut tiloilla ja koekentillä sekä verkkosivut tuovat tiedon lähelle. Hankkeessa viljelijöillä on tilaisuus keskustella suoraan maatalousalan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tule mukaan VILKKU-hankkeeseen

VILKKU-hankkeeseen voivat osallistua kaikki Mäntsälän ja Tuusulan viljelijät. Riittää, että sinulla on kiinnostusta parantaa peltojesi kasvukuntoa ja kehittää maataloustuotantoa kestävällä pohjalla. Hanke on viljelijöille täysin vapaaehtoinen eikä osallistuminen velvoita viljelijää toimenpiteisiin.

Olemme suunnitelleet VILKKU-hanketta alusta asti alueen viljelijöiden kanssa. Voit osallistua hankkeeseen kertomalla sinua askarruttavista asioista. Autamme selvittämään niitä ja välitämme tiedon muillekin viljelijöille.

Voit tulla hankkeeseen ns. VILKKU-tilaksi. VILKKU-tiloilla käydään tarkemmin läpi tilojen viljelytoimia ja mietitään yhdessä uusia viljely- ja vesiensuojelutoimenpiteitä. Voit myös liittyä hankkeen sähköpostilistalle, jolloin saat tietoa hankkeen toiminnasta ja tapahtumista.

Huolehdi pellon kasvukunnon säilymisestä seuraavallekin sukupolvelle. Lähde mukaan kehittämään kotimaista ruoantuotantoa kestävälle pohjalle.

VILKKU hankkeen toteuttajat ja rahoittajat

VILKKU-hanketta hallinnoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Hanke toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän, Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n, ProAgria Etelä-Suomen, MTK-Uusimaan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Muita rahoittajia ovat Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ja Mäntsälän kunta.

VILKKU-hanke on päättynyt, mutta toiminta jatkuu VILKKU Plus -hankkeessa. Tervetuloa mukaan.

VILKKU-hankkeen loppuraportti