VILKKU Plus -hankkeen esittely

Viljelijöille suunnattu tiedovälityshanke.

Hankkeen koko nimi: Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla

Kestää kaksi vuotta ajalla 1.5.2018 – 28.4.2020.

Hankealuetta ovat Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

Hanke on jatkoa VILKKU-hankkeelle.

Hankkeessa ovat mukana Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lky ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu-yhdistys ry. Hanketta hallinnoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Mukana suun-nittelussa ovat myös MTK Uusimaa ja ProAgria Etelä-Suomi.

Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahas-tosta.